O Společnosti

Společnost Brooc Global Consulting s.r.o. zprostředkovává zejména finanční poradenství a finanční plánování, produktové poradenství, zprostředkování všech produktů určených občanům, zprostředkování produktů vhodných pro podnikatele a dále všech služeb, které s tímto náročným zprostředkováním souvisejí.