Brooc Global Consulting

 Spoření a pojištění pro váš spokojený život

                                                     O Společnosti

Společnost Brooc Global Consulting s.r.o. zprostředkovává zejména finanční poradenství a finanční plánování, produktové poradenství, zprostředkování všech produktů určených občanům, zprostředkování produktů vhodných pro podnikatele a dále všech služeb, které s tímto náročným zprostředkováním souvisejí.